Terapia depresji i zaburzeń lękowych

Obniżenie nastroju najczęściej idzie w parze z lękiem przed życiem. Samo oddzielenia zaburzeń lękowych od depresyjnych jest wyjątkowo skomplikowane, dlatego też występuje wiele trudności z diagnozą określającą przyczyny stanu pacjenta. Jak podają ostatnie badania statystyczne występowanie obu tych stanów jest najczęstszym problemem z jakim zgłaszają się pacjenci do psychiatry. Jaki powinien być pierwszy krok w przypadku stwierdzenia zaburzeń lękowych wespół z depresją? Rozpoczęcie terapii i współpraca z wysokiej klasy specjalistą. Takich właśnie możemy spotkać w Centrum Psychologii i Edukacji Psychologicznej – INTERPSYCHE w Warszawie. – http://www.interpsyche.pl/.

Krok 1 – Objawy

Do najczęstszych objawów depresji i zburzeń lękowych należą – bezsenność, zmęczenie, lęk, napięcie wewnętrzne, stres oraz dolegliwości somatyczne. Są to objawy wspólne dla zaburzeń lękowych i depresji, mówiąc ściślej – dla ich współistnienia. Na podstawie wywiadu psychologicznego określa i rozpoznaje się konkretne zaburzenia otwierające możliwość podjęcia kroków kolejnych.

Krok 2 – Terapia

Najwięcej wymiernych korzyści niesie ze sobą specjalna terapia depresji i zaburzeń lękowych – ma ona charakter indywidualny. Opiera się ona na bezpośrednim kontakcie psychoterapeuty z pacjentem. Jej naczelną zaletą jest możliwość dogłębnego sprecyzowania występujących trudności. Spotkania z terapeutą mają charakter cykliczny i na początku odbywają się o stałej porze – raz w tygodniu. Terapię poprzedza rozmowa z psychologiem, który określa dalsze etapy leczenia.

Krok 3 – Skuteczność terapii

Terapia o charakterze indywidualnym umożliwia dogłębną analizę historii swego życia. Jej skutkiem jest dotarcie do przyczyn leżących u źródeł patologicznych reakcji takich jak urazy z dzieciństwa, bądź podświadome lęki. Aby mówić o skutecznej psychoterapii warto podkreślić występowanie pięciu kategorii zjawisk występujących w formie indywidualnej terapii :

– określenie relacji na linii psychoterapeuta – pacjent

– określenie stopnia oporu występującego u pacjenta

– rozładowanie napięć emocjonalnych

– uświadamianie pacjenta

– nauka psychoterapii

Krok 4 – Podsumowanie

Podsumowując – jeśli ktoś rozpoznaje u siebie powyższe objawy i chciałby to zweryfikować na spotkaniu z profesjonalistą warto już dziś skontaktować się z profesjonalnym psychoterapeutą z centrum INTERPSYCHE w Warszawie. Szczegóły tej jakże atrakcyjnej oferty znajdują się na stronie internetowej – http://www.interpsyche.pl/uslugi/psychoterapia-indywidualna/.